Før jul er det klart om Borgestadklinikken får beholde oppdraget