Fylkesting for siste gang. Slik markerte den avtroppende fylkesordføreren det

foto