Over 100 søkere – Vilde var en av få som fikk sommerjobb