– En må tenke nytt og satse på noe unikt for sentrum