Våren 2024 starter Skien kommune og Lietorvet Boligutvikling AS arbeidet med å bygge ny gang- og sykkelløsning i Kverndalen, og den skal være klar til bruk i løpet av sommeren samme år.

– Sammen med nytt legesenter og Kverndalen bo- og dagsenter, er den nye gangog sykkelløsningen en viktig første del av en helhetlig opprustning av området, melder leder av by- og stedsutvikling i Skien kommune, Mette Gundersen i en pressemelding.

Betongrampe

Utvalg for klima, miljø og byutvikling vedtok detaljprosjektet for gang- og sykkelvei i Kverndalen 31. mai i fjor, og en investeringsbeslutning for prosjektet ble vedtatt i bystyret torsdag.

– Første del av gang- og sykkelløsningen blir utformet som en rampe i plass-støpt betong, som svinger seg opp fra Kverndalstorget til øvre torg og videre frem til det gamle politihuset. Ved øvre og nedre torg skal det legges nytt dekke, med gjenbruk av betonghellene som lå der før. Gang- og sykkelløsningen skal være fem meter bred, med to meter til gående og tre meter til syklende.

– Vi vil få en universelt utformet gangvei fra det gamle politihuset ned til Kverndalstorget. Hovedveinettet for syklister gjennom Kverndalen blir gjenopprettet, etter å ha vært stengt i byggeperioden for boliger ved Lietorvet. Det blir gatevarme i gang- og sykkelløsningen som gjør det mulig å bruke traseen året rundt, sier Gundersen.

Mer attraktivt

Samtidig graves det ned tre ekstra fordelingskummer for fjernvarme ved Kverndalstorget slik at kommunen kan legge varme i bakken i større deler av Kverndalen senere.

– Prosjektet skal bidra til et grønnere og mer attraktivt byrom i sentrum. På begge sider av gang- og sykkelløsningen vil det være grønne områder med stauder, busker og klatreplanter, sier hun.

Flere planer

En skulptur av kunstner Marisa Ferreira vil pryde området mellom gang- og sykkelrampen og det nye legesenteret. Det skal etableres regnbed som håndterer overvann, og gang- og sykkelløsningen vil være trasé for flom vei.

– Samtidig jobber kommunen nå med planlegging av et nytt byrom fra Kverndalstorget og til tunellen, hvor det blir lek, kunst og kjøkkenhage. Gang- og sykkelløsning i Kverndalen er et bypakkeprosjekt, og et samarbeid mellom Skien kommune og Lietorvet Boligutvikling AS.

– Opprusting av resten av Kverndalsgata fra Kverndalstorget til Hesselbergs gate og opp til Kverndalstunellen, er aktuelle prosjekter i en eventuell fase to av Bypakke Grenland, avslutter kommunen.

Foto: Langli Design