Kort oppsummert

  • Sjefsredaktøren i Varden, Tom Erik Thorsen, har mottatt alvorlige drapstrusler på grunn av avisens dekning av Mynd og Recreate.

  • Truslene har ført til styrket vakthold rundt Vardens kontorer og er anmeldt til politiet.

  • Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Reidun K. Nybøe, understreker viktigheten av en fri og uavhengig presse og oppfordrer politiet til å prioritere etterforskningen av denne typen saker.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av våre journalister.
Les mer om hvordan vi forholder oss til kunstig intelligens.

– Jeg personlig og Varden er blitt gjenstand for det jeg vil omtale som alvorlige trusler, som følge av vår journalistikk om Mynd og Recreate, sier sjefredaktør og administrerende direktør i Varden, Tom Erik Thorsen.

– Det dreier seg om konkrete drapstrusler mot meg, og at noen ønsket å skade virksomheten Varden.

Thorsen opplyser at truslene ikke er framsatt direkte til ham, men via en tredjeperson. Han ble gjort oppmerksom på truslene ikke lenge etter at Varden publiserte et intervju med Trygve Hegnar om Recreate, mandag kveld.

Redaktøren har fått opplyst at bakgrunnen for truslene henger sammen med avisas dekning av Mynd og Recreate.

– De er så alvorlige og konkrete at vi har valgt å iverksette tiltak som følge av det, og har selvsagt anmeldt forholdet til politiet.

Forsterket vakthold

Tiltakene består av forsterket vakthold rundt Varden, i tillegg til at det gjennomføres helt konkrete vurdering på andre tiltak.

– Vi har rutiner og prosedyrer for dette i Varden og Polaris Media som konsern. Det er ikke noe som er mer viktig enn å ivareta sikkerheten til alle som jobber i Varden. Dette tar vi på største alvor.

Varden-redaktøren befinner seg på reise på nåværende tidspunkt. Han ble avhørt av politiet om forholdet, tirsdag.

– Ingen tvil

Han påpeker at det er svært alvorlig at journalister, redaktører og medievirksomheter blir utsatt for trusler som følge av at de gjør jobben sin.

– Det er ingen tvil om at truslene er framsatt som følge av journalistikken vår.

– Jeg håper politiet tar det på alvor, og jeg opplever også at de gjør det.

Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Reidun K. Nybøe, opplever saken som meget alvorlig

– Det er helt åpenbart at truslene er framsatt i sammenheng med journalistikk som Varden har laget. Det gjør det svært alvorlig. Det er trusler som har sin hensikt til å få Varden til å la være å gjøre jobben sin, som er å dekke det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold, sier Nybøe.

Skal sikre en fri og uavhengig presse

Hun viser til rundskriv fra riksadvokaten, januar 2024. Nybøe mener det er svært viktig og helt avgjørende at politiet og påtalemyndigheten prioriterer denne typen saker:

«Påtalemyndigheten skal bidra til å sikre en fri og uavhengig presse ved å sørge for adekvat etterforsking og nedleggelse av tilstrekkelig strenge påstander for domstolene ved trusler eller vold mot representanter for pressen. I et demokratisk samfunn er dette av grunnleggende betydning».

Nybøe forteller at Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag har utarbeidet råd om hvordan pressen skal kunne håndterer trusler, og at de deler disse med sine medlemmer ved behov.

– Trusler og vold mot journalister og redaktører er ikke bare trusler mot disse personene, men også trusler mot pressens samfunnsrolle.

– Det er trusler mot den demokratiske funksjonen som pressen har i samfunnet. Derfor er det svært viktig at politiet og påtalemyndigheten prioriterer etterforskning av denne typen saker, sier Nybøe.