Seks naboer kan glise etter stor gevinst: – Får seg nok litt av en overraskelse