Kommunen skulle overta for å hindre nedtapping. Nå er tilbudet satt på vent

foto