Statsministeren besøkte Anne Kristins hjemsted. – Her gikk jeg som liten

foto