Se søkerlisten: Seks kvinner og to menn vil ha denne lederjobben