Storm mot kritikk av «Ja, vi elsker». Også fra sine egne

foto