Har dumpet stoffet i mange år. Nå viser det seg at det er radioaktivt