Flere bedrifter i fylket planlegger oppsigelser – mange kan ikke betale feriepenger