Jan Thomas hyller sin avdøde venn: – Det er helt umulig å ta inn over seg

foto