Dette er årets hittil dyreste bolig i Skien. – Flere har mulighet til å kjøpe i det øvre prissjiktet

foto