Innsatt i Skien fengsel dømt for vold mot medfange i luftegården – må sone 105 dager til

foto