Milliardinvestering kan gå fløyten hvis vi sender grønn energi ut av landet