Avlyser den tradisjonsrike julefeiringen i år

foto