Har ventet på den nye bilen i 15 måneder. Nå er de uenige om hva den gamle er verd

foto