Var først på ulykkesstedet. Slik opplevde Henriette dramaet: – Knakk sammen

foto