Mann i 60-åra omkom i trafikkulykke i Siljan

foto