Her skal det komme ny bru og ny tunnel. Disse navnene er foreslått

foto