Undersøkelse: Terrorfrykt påvirker manges reiseplaner