Denne restaurantsuksessen gjør det godt både i Porsgrunn og Skien

foto