Etter 20 år i sjefsstolen, slutter Lars Iver i Porsgrunn Min By

foto