Bil av veien på E18 - det var veldig glatt på stedet