Dette er versting-stedene: P-sjefen håper på færre bøter i år