Torsdag kom politiet med ny oppdatering om drapet i Stavern i en pressemelding.

– Dette er en krevende og omfattende etterforskning, begynner politiadvokat Ole Jacob Garder.

– Det er mye informasjon som må gjennomgås, og vi jobber nå med å kartlegge hendelsesforløpet og innhenter informasjon gjennom vitneavhør, gjennomgang av beslag og andre undersøkelser, sier han videre.

Jobber med flere teorier

Politiet jobber med flere teorier om hva som kan ha skjedd og politiet bekrefter at det har blitt gjort funn på åstedet som styrker noen andre teorier. Hva funnene består i og hvilke vurderinger som gjøres kan politiet ikke gå i detalj på.

– Det er et krevende åsted å lese. Basert på summen av opplysningene politiet har, er vi nødt til å holde mulighetene åpen for at det kan ha vært et annet hendelsesforløp enn vi hittil har jobbet ut ifra, sier Garder.

Hovedteorien er drap

Garder sier videre at i tillegg til å jobbe med hovedteorien om drap, har de nye opplysningene også gitt grunnlag for å undersøke nærmere teorien om drap og selvdrap, men også en teori om at den savnede kvinnen kan ha blitt drept først.

– I og med at den savnede kvinnen ikke har gitt livstegn fra seg, kan det ikke utelukkes at det kan ha tilstøtt henne noe. Det er en prioritert oppgave å finne kvinnen, og et alternativ vi ikke kan utelukke og følgelig må undersøke er at hun befinner seg i terrenget nær boligen, sier han.

Som en del av disse undersøkelsene ble det onsdag kveld foretatt søk med både politihunder og drone i området rundt åstedet. Torsdag vil politihelikopteret også gjennomføre søk samme sted.

Mannen som ble funnet død vil bli obdusert torsdag, men av hensyn til etterforskingen ønsker politiet foreløpig ikke gå nærmere inn på hva resultatene av undersøkelsen sier med tanke dødsårsak.

Politiet er fortsatt interessert i informasjon fra vitner eller andre som kan ha informasjon som kan være til hjelp i kartleggingen av hva som har skjedd. Tipsnummeret til politiet er 476 96 500