Utviklingen viser også at det er de som har det tøffest fra før, som får det tøffere.

– Mens økningen av inkassosaker for privatpersoner er på fire prosent, er det en nedgang på tre prosent unike personer registrert med inkassosaker hos oss. Det kan tyde på at de som allerede har én inkassosak gående, ofte får flere, sier Christoffer Steen-Hansen, analysesjef hos Kredinor, i en pressemelding.

Kredinor er Norges største inkassoselskap målt i antall saker. Hvert kvartal legger selskapet fram en oppdatert Kredinor Innsikt-rapport.

Det er blant de under 25 år som har størst økning med 28 prosent flere saker i 2023 sammenlignet med 2022. I aldersgruppen 26-41 år er økningen åtte prosent, mens hos de over 58 år er nedgangen på fem prosent.

– Dette viser at de mest etablerte av oss fortsatt har det veldig greit, mens de yngre sliter, sier Steen Hansen.

Statistikken viser også at gjeldsbeløpene som går til inkasso blir stadig større, med en 30 prosent økning fra i fjor.

Boliglånene tynger

Hele 17 prosent flere boliglån har gått til inkasso i 2023, sammenlignet med 2022. Også her dominerer de yngste med 47 prosent økning for de under 25 år. I motsetning til andre inkassosaker, er økningen merkbar også for de eldste, med 13 prosent flere saker for gruppen over 58 år.

– Enkelt sagt kan vi si at boliglånene nå spiser halve lønnen for «makserne», de som har lånt fem ganger inntekten sin. De siste to årene har utgifter til mat og lån for en helt vanlig familie i etableringsfasen økt med 15.000 kr i måneden*. Det sier seg selv at dette er enormt krevende for mange av oss, sier Kredinors analysesjef.

I en undersøkelse Norstat nylig gjennomførte for Kredinor, blir det slått fast at 25 klare av nordmenn ikke vil klare en uforutsett utgift på 10.000 kroner.

Tøffere tider for enkelte grupper

I Kredinor-rapporten kommer det også frem at antall konkurser blant bedrifter øker, spesielt innen bygg og anlegg, varehandel, tjenesteyting og overnatting/servering. Den siste gruppen har nå høyere konkurstall enn før pandemien.

Statistikken for inkasso blant bedrifter viser samme trend, med 14 prosent økning fra i fjor. Tallene viser stor økning innen overnatting og servering (21 prosent), bygg og anlegg (16 prosent), eiendom (16 prosent) og varehandel 14 prosent, for å nevne noen bransjer.

– Våre tall viser at det er de små- og mellomstore bedriftene som rammes hardest om dagen. Dette er spesielt viktig å følge med på, da utviklingen i arbeidsledigheten vil være avgjørende for folks evne til å håndtere privatøkonomien gjennom neste år, sier analysesjef Christoffer Steen-Hansen.

* En familie på to voksne og tre barn, billån på 500.000 over 10 år og huslån på 5 millioner over 30 år.