Se Vardens paneldebatt: Grenland 2023 – næringslivets betraktninger