Prosjektet skaper reaksjoner. Jan mener det ikke er for sent å snu

foto