Her selger de åtte ganger så mye om sommeren som ellers i året