Før hadde de 20 kunder om dagen. I dag kommer det bare to

foto