Ikke tatt koronavaksinen? Nå kommer kommunen med en advarsel