Røykutvikling i skolebygg - alle er evakuert ut

foto