Nødnettet fortsatt nede flere steder, men dekningen på vei tilbake

foto