Her har lokalene stått tomme i nesten to år. Nå er det klart hvem som flytter inn

foto