Først ville kommunen legge ned tilbudet. Nå vil de at noen andre tar over driften

foto