Her vil de bygge nytt datasenter – kan få 150 arbeidsplasser

foto