Det nye fylket kan få et behagelig budsjett, men gjelda øker

foto