Porsgrunn får noen av landets strengeste regler. Dette er forskjellene