Selger stedet etter 17 år. – Det hadde tatt seg ut om vi gikk rundt i gangene med rullator

foto