Uføretrygdede kan ha fått flere tusen kroner for lite