Pasientene angripes av sinte måker – legen har bevæpnet seg med kjepp

foto