Flere kroner dyrere drivstoff enn i nabofylket. Hvorfor er det slik?