Flere koronainnleggelser ved sykehuset igjen

foto