1200 samlet seg her: – Viktig budskap i dagens polariserende verden

foto