247 anmeldelser av koronalovbrudd i fjor: Derfor skjedde mange av dem i Grenland

foto