Trafikkulykke på E18 – tre biler og åtte personer involvert