Sykehuset går sju millioner i minus - krever pluss til neste år

foto